استفاده از rowspan:

نام: فرهاد
ایمیل: [email protected]
تلفن: ۹۹۸۸۷۷۶۶
۶۶۵۵۴۴۳۳